Podano datę rozpoczęcia obrad XX Zjazdu KPCh

Podczas posiedzenia Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh, które odbyło się 30 sierpnia br. zadecydowano, iż XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin odbędzie się w Pekinie 16 października br. Dlatego też VII sesja plenarna XIX Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin odbędzie się w dniu 9 października 2022 roku również w Pekinie. W trakcie tejże sesji potwierdzona zostanie ostatecznie data rozpoczęcia XX Zjazdu KPCh.

Biuro Polityczne podkreśliło, że XX Zjazd Komunistycznej Partii Chin będzie miał doniosłe znaczenie, ponieważ odbędzie się w kluczowym momencie, kiedy cała partia i cały chiński naród wyruszają w nową podróż budowania nowoczesnego socjalistycznego państwa we wszystkich jego aspektach.

W trakcie XX Zjazdu delegaci:

  • – podsumują pracę organizacji na przestrzeni ostatnich pięciu lat,
  • – przeanalizują rezultaty prac Komitetu Centralnego KPCh,
  • – dokonają dogłębnej analizy sytuacji międzynarodowej i krajowej,
  • – przedyskutują nowe wymagania dotyczące rozwoju partii i państwa w nowej epoce, a także
  • – nowe oczekiwania narodu,
  • – sformułują programy działania i politykę ogólną,

a wszystko to, by „nadal promować wspólny dobrobyt wszystkich ludzi, nadal energicznie rozwijać nowy wielki projekt budowy partii, nadal aktywnie promować budowę wspólnoty ludzkiego losu i przyczyniać się do budowy nowoczesnego państwa socjalistycznego i promować wielkie odrodzenie narodu chińskiego”.

W trakcie obrad XX Zjazdu KPCh wybrany zostanie skład nowego Komitetu Centralnego KPCh oraz członkowie Centralnej Komisji Kontroli Dyscypliny.

Zatem zjazd KPCh odbędzie się o kilka tygodni wcześniej niż zakładano. Od początku tego roku wspominano, iż odbędzie sie on “późną jesienią”, czyli w połowie listopada, lub nawet później. Możemy wyłącznie spekulować jakie przyczyny stoją za wyznaczeniem tej, a nie innej daty najważniejszego wydarzenia w politycznym kalendarzu Chin Ludowych 2022 roku. Wiadomo, że podczas tego zjazdu partia wydłuży o co najmniej jedną kadencję urzędowanie Xi Jinpinga na stanowisku przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej i innych zajmowanych przez niego stanowiskach. Ale podczas tego zjazdu podjęte zostaną decyzje dotyczące składu najważniejszych ciał władzy wykonawczej i politycznej Chin. Pomiędzy wierszami partyjnej “nowomowy” przeczytać można, iż w trakcie najważniejszego spotkania członków-delegatów chińskiej partii dyskutowane i formułowane będą kształty polityki gospodarczej, zagranicznej, społecznej i wielu innych. A wszystko to w okolicznościach mnożących się negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, a także pod presją rosnącej nieprzewidywalności i destabilizacji na arenie międzynarodowej. 

XX Zjazd KPCh może okazać się ważnym momentem w najnowszej historii Chin. 

Leszek B. Ślazyk

e-mail: [email protected]

© 2010 – 2022 www.chiny24.com

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Możesz również polubić…