Papież stwierdził, że Kościół nie jest w stanie ukryć tragedii nadużyć.

Papież stwierdził, że Kościół nie jest w stanie ukryć tragedii nadużyć. Dlatego sama prośba o przebaczenie nie wystarczy.

Tragedia nadużyć nie powinna być ukrywana przez Kościół, ale raczej powinna służyć za wzór, jak reszta społeczeństwa powinna reagować na ten problem. Papież Franciszek mówi o tym w swojej intencji modlitewnej na miesiąc marzec. W tej intencji zachęca ludzi do modlitwy za tych, którzy „cierpią z powodu zła wyrządzonego im przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele mogli znaleźć konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie.”

Intencji towarzyszy film, który został wyprodukowany przez Papieską Globalną Sieć Modlitwy. W filmie ofiary przedstawione są jako więdnące kwiaty, które tracą życie w wyniku nadużyć, ale potem odzyskują je po uzyskaniu pomocy. „Nie wystarczy po prostu błagać o przebaczenie w obliczu nadużyć, zwłaszcza nadużyć, które zostały popełnione przez członków Kościoła; jest to szczególnie prawdziwe. Trzeba koniecznie szukać przebaczenia, ale samo to nie wystarczy”. Franciszek stwierdza w intencji modlitwy, że prośba o przebaczenie jest konieczna dla ofiar, ale to same ofiary muszą być „w centrum” wszystkiego. – Jeśli otrzymają reakcję, która polega na konkretnych czynach, aby naprawić krzywdy, których doświadczyli i zapobiec ich powtórzeniu, wtedy ich udręka i krzywda psychiczna, której doznali, może zostać uzdrowiona.

Intencja Papieża na miesiąc marzec 2023: za ofiary nadużyć
Kościół nie powinien podejmować żadnych prób ukrycia straszliwej rzeczywistości nadużyć wszelkiego rodzaju. Dotyczy to przypadków nadużyć, które mają miejsce w rodzinach, w klubach i w różnych innych miejscach. Kościół powinien służyć za wzór, aby pomóc w znalezieniu rozwiązania tego problemu i uświadomić go zarówno społeczeństwu, jak i rodzinom. Kościół jest organizacją odpowiedzialną za zapewnienie bezpiecznych przestrzeni, w których ofiary mogą być wysłuchane, otoczone opieką psychologiczną i chronione. Módlmy się za tych, którzy ucierpieli w wyniku grzechów popełnionych przez członków wspólnoty Kościoła, aby mogli odkryć w samym Kościele konkretną odpowiedź na udrękę i cierpienie, którego doświadczyli.”

źródło: KAI / mł

Możesz również polubić…