Nadzieja dla sparaliżowanych. Bioaktywne cząsteczki naprawiły rdzeń kręgowy

Po poda­niu jed­nego zastrzyku spa­ra­li­żo­wane myszy w ciągu czte­rech tygo­dni zaczęły cho­dzić. Wszystko dzięki bio­ak­tyw­nym mikro­czą­stecz­kom, które pobu­dzają neu­rony do naprawy,  » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.