Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (37/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)
Budowa cywilizowanej sieci internetowej

W Chinach trwa czas wielkich porządków i wprowadzania nowych regulacji. Dotyczą i dotykają one nie tylko firm internetowych, walki z cyberprzestępczością, ochrony nieletnich osób przed uzależnieniem od gier w sieci, czy od korzystania z Internetu. Komitet Centralny KPCH (中国共产党中央) i Rada Państwa (国务院), czyli komitet stały chińskiego rządu opublikowały wspólny dokument pod tytułem „Opinie na temat wzmocnienia budowy cywilizowanej sieci internetowej” (《关于加强网络文明建设的意见》). To dokument będący przejawem i efektem teoretycznych prac władz centralnych nad rozwiązaniami prawnymi w zakresie treści prezentowanych online.

Rzecz znajduje swoje bezpośrednie oparcie we wskazówkach zawartych w wypowiedziach przewodniczącego Xi JinPinga o socjalizmie z chińską charakterystyką dla nowej ery. I zgodnie z tymi wskazówkami, jak i wzmiankowanymi wcześniej opiniami platformy internetowe powinny intensywniej, efektywniej promować socjalistyczne treści oraz socjalistyczne wartości. Cyberprzestrzeń powinna być miejsce służącym edukacji, przedstawiania historii państwa, uzmysławiania przewodniej roli partii, jej osiągnieć i stojących przed nią wyzwań. W tak „ucywilizowanym” Intrenecie nie ma miejsca na jakiekolwiek przypadki „nihilizmu historycznego”, podważania roli, zasług i osiągnięć partii, jej udziału w budowie kraju, negowanie jej przewodniej roli na drodze do socjalizmu.

Internet powinien być miejscem, gdzie uwypuklane są treści potwierdzające tezę, iż nie ma odwrotu z drogi chińskiego socjalizmu, a zatem kreować właściwe dla niego społeczne postawy moralne, promować wzorowych pracowników, jak i przestrzeganie prawa. Publikacje online wedle opinii KC i Rady Państwa mają zachęcać do właściwego i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. Jednocześnie platformy internetowe zostały wezwane do większej „samodyscypliny” jeśli chodzi o prezentowane treści, jak i właściwe nimi zarzadzanie (zwłaszcza w przypadku transmisji na żywo).

Sami internauci zachęcani będą do większej samokontroli, jak i czynnego udziału w nadzorze tego, co jest w sieci prezentowane publicznie, ma wzrosnąć i wzmocnić się społeczna kontrola Internetu.

Koronawirus – COVID-19 (冠状病毒疾病)
Procedury dla masowych akcji testowania

Doświadczenia ostatnich miesięcy dowodzą, że skuteczność walki z wirusem Covid-19 i jego odmianami w dużej mierze zależy

  • od szybkiego przeprowadzenia testów
  • na jak największej grupie ludzi,
  • w jak najkrótszym czasie i
  • zastosowania izolacji społecznej oraz
  • właściwej terapii dla zakażonych.

Wyciągając wnioski z powyższych doświadczeń władze chińskie przygotowały nowe wytyczne określające procedury przeprowadzania testów i organizacji pracy osób przeprowadzających testy.

I tak testy w chwili wykrycia nowego ogniska zakażenia koronawirusem w danym regionie administracyjnym testy maja być przeprowadzane co najmniej trzykrotnie. Jeśli ognisko zostało wykryte na mniejszym obszarze, na przykład na konkretnym osiedlu, czy w zakładzie pracy, albo szkole, testy ludności zamieszkującej, związanej z tym niewielkim obszarem powinny być przeprowadzane codziennie przez 14 kolejnych dni. Jeśli na badanym terenie nie pojawią się nowe przypadki, testy będą to przeprowadzane przez kolejne 2 tygodnie, ale co drugi dzień. Obowiązkiem tym będą objęte wszystkie osoby z danej lokalizacji, nawet jeśli nie miały bezpośredniego, czy pośredniego kontaktu z zakażonymi. A to dlatego, ze zwłaszcza w przypadku nowych mutacji wirusa trudno stwierdzić jednoznacznie jakie są drogi ich transmisji. W jednej rodzinie test powinien być przeprowadzany min. raz dziennie, a testowany powinien być za każdym razem inny członek rodziny.

Lokalne rządy powinny tak zaplanować rozmieszczenie punktów przeprowadzania testów, aby ludność mogła być przebadana w jak najkrótszym czasie (w ciągu tygodnia ok. 5 mln osób). Od momentu pobrania próbki do chwili uzyskania wyniku testu nie może upłynąć więcej czasu niż od 4 do 6 godzin. To implikuje konieczność zorganizowania właściwej liczby punktów pobierania wymazów, jak i właściwej ilości punktów laboratoryjnych zdolnych do prawidłowego i sprawnego analizowania tych próbek w wymaganym czasie.

Osoby oczekujące na pobranie próbek muszą stać w kolejkach, a których obowiązywać musi „social distancing”, odległość nie mniejsza niż 1 metr pomiędzy poszczególnymi osobami.

Czas oczekiwania danej osoby na przeprowadzenie testu nie może przekraczać 30 minut. Tylko w ten sposób można uniknąć nadmiernego gromadzenia się ludzi w jednym miejscu, co oczywiście sprzyja potencjalnym zarażeniom, infekcjom krzyżowym. Osoby starsze, liczące powyżej 60 lat (o, matko…), kobiety w ciąży i osoby z niepełnosprawnościami powinny mieć do dyspozycji specjalne „trasy szybkiego ruchu”, pozwalające na przeprowadzenie testu bez konieczności długiego oczekiwania.

Wyniki testów dla stref i społeczności zagrożonych zakażeniem w stopniu wysokim muszą być ogłaszane w czasie krótszym niż 6 godzin, dla tych z pojedynczymi przypadkami w ciągu 12 godzin, tych objętych wyłącznie prewencją w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.

Wypracowane systemy monitoringu epidemiologicznego pozwalają na szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenie – mapa rozprzestrzeniania się nosicieli wirusa przybyłych samolotem z zagranicy do Nanjing.

Rząd wzywa do szybkiego testowania obejmującego jak największe liczby osób potencjalnie zagrożonych, ale i do szybkiego podawania wyników. To działania kluczowe dla pokonania wirusa, jak i dla skrócenia i ograniczenia zasięgu potencjalnych lockdownów i kwarantann. Żadne z tych działań nie sprawią, że wirus zupełnie zniknie. Dlatego też rząd apeluje o przestrzeganie rygorystycznych zasad higieny we wszystkich miejscach publicznych.


Ekonomia (经济), Biznes (生意)
Panele solarne na każdym dachu

Krajowa Agencja Energii (国家能源局) poinformowała o uruchomieniu programu pilotażowego obejmującego miasta i miasteczka w 676 gminach chińskich. W tych pilotażowych lokacjach uruchomiony zostanie program promujący instalowanie paneli solarnych na dachach domów jednorodzinnych i tych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (komitety blokowe). W pilotażu wezmą udział gminy w prowincjach ShanDong, HeNan i JiangSu. Lokalne władze we wskazanych gminach zostały zobligowane do zachęcania społeczności do korzystania z tego rozwiązania, do korzystanie z ekologicznego źródła energii. Lokalne władze mają przy tym ściśle współpracować z miejscowymi zakładami energetycznymi, zapewniając niezwłoczne podłączenie nowych instalacji fotowoltaicznych do lokalnych sieci. Budynki, które staną się źródłem energii nie mogą być pod żadnym pozorem odcinane od dotychczas wykorzystywanych źródeł energii.

A wszystko to, by osiągnąć zeroemisyjność w 2050 roku. A może przed terminem.

JD.com tworzy supermarkety

JD.com (京东) – drugi co do wielkości gracz na chińskim rynku e-commerce otwiera 30 września br. swój pierwszy supermarket.

JD.com wybrał na miejsce tej premiery XiAn (stolica prowincji ShaanXi). W odróżnieniu od swego największego konkurenta na rynku sprzedaży detalicznej, czyli Alibaba Group Holding Co., Ltd.  (阿里巴巴集团控股有限公司), który od trzech lat z powodzeniem rozwija sieć marketów spożywczych HeMA ( 河马), JD.com koncertuje się na sprzęcie gospodarstwa domowego, elektronice i wszystkim co wiąże się z pojęciem e-smart.

W pierwszym sklepie JD.com, na 42,000 m2 powierzchni firma będzie oferowała produkty ponad 150 znanych marek krajowych i zagranicznych. Odwiedzający będą mogli kupić na miejscu ok. 200,000 różnych produktów, a przede wszystkim sprawdzić, dotknąć ich, przetestować te produkty w asyście sprzedawców. A ponieważ w Chinach online łączy się w sprzedaży detalicznej w offline w jedno, klienci mają możliwość wirtualnie poznać wszystkie funkcje interesujących ich produktów i ostatecznie dokonać zakupu online. JD Mall, czyli spółka stojąca za ideą fizycznych sklepów wirtualnego biznesu JD.com, będzie stopniowo rozszerzać gamę oferowanych produktów m.in. o artykuły dla dzieci, akcesoria samochodowe, elementy wyposażenia i dekoracji domu.

Aluminium drożeje!

Wśród surowców, których ceny gwałtownie i bez umiaru, takich jak węgiel, gaz, czy ropa, pojawiło się właśnie aluminium. Ceny tego metalu są najwyższe w skali 15 lat! Cena średnia aluminium w 37 tygodniu bieżącego roku wynosiła 24,000 RMB za tonę (ok.14,535 PLN). To oznacza wzrost o ponad 50% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Kontyngenty na produkcję stali

Celem ograniczenia wielkości produkcji stali nałożono kontyngenty ilościowe na huty w głównych ośrodkach metalurgicznych prowincji YuNan, GuangXi, Mongolia Wewnętrzna, czy HeNan. Wprowadzenie kontyngentów ma pozwolić zmniejszyć zużycie energii, wesprzeć ochronę środowiska, zredukować emisję CO2.


HongKong 香港 – Makau 澳门 – Tajwan 台湾                                         
Hong Kong
Uniwersytet Hong Kongu w Shenzhen

Uniwersytet Hong Kongu (香港大学) zakłada swój kampus w sąsiednim ShenZhen. Uczelnia z Hong Kongu prowadzić będzie w ShenZhen głównie kształcenie podyplomowe m.in. w takich dziedzinach nauki jak medycyna, prawo, inżynieria, architektura, inteligentne miasta, gromadzenie danych i sztuczna inteligencja, zaawansowane materiały oraz technologie finansowe. To decyzja wychodząca naprzeciw założeniom programu promowania głębokiej integracji ShenZhen z Hong Kongiem. Program ten znany jest pod nazwą “czterech łańcuchów“, a łańcuchami tymi są przemysł, innowacje, talenty i edukacja.

Hong Kong No. 1 wolności gospodarczej

Hong Kong po raz kolejny został uznany za miejsce o największej swobodzie ekonomicznej na świecie. Kanadyjski Fraser Institute w swoim raporcie „Światowa Wolność Gospodarcza 2021” wskazał ten region jako najbardziej przyjazny przedsiębiorczości. Hong Kong wyprzedził w tym roku m.in. Singapur, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Irlandię, czy Danię. Firmy prowadzące w Hong Kongu swój biznes doświadczają największej swobody w skali świata w handlu międzynarodowy, a to za sprawą liberalnych i nieskomplikowanych regulacji prawnych dla biznesu.

Część obserwatorów wyraziła swoje zaskoczenie. Spodziewano się, ze Hong Kong utraci swoją pozycję w rankingu choćby przez wzgląd na wprowadzenie tu nowego drakońskiego prawa o bezpieczeństwie narodowym oraz zdecydowanymi działaniami władz dotyczącymi opozycji, protestów, organizacji separatystycznych (szczególnie nasilonymi przecież w roku 2020 i 2021).

Wyjaśnienie jest proste: Fraser Institute konstruował swój ranking na bazie danych z 2019 roku. A wtedy nie było nie tylko protestów, ale przede wszystkim nie było pandemii.


Makau
Nowe regulacje dla kasyn

Rząd lokalny Specjalnego Regionu Autonomicznego Makau prowadzi konsultacje społeczne (trwać będą do 25 października br.) dotyczące dokumentu noszącego tytuł „System prawny dotyczący prowadzenia działalności w zakresie gier hazardowych w kasynach” (《娱乐场幸运博彩经营法律制度》). Opublikowanie projektu przepisów wywołało duże zainteresowanie i poruszenie w jedynym w Chinach ośrodku legalnego hazardu. I to – o czym warto pamiętać – największym na świecie ośrodku gier hazardowych wszelkiego typu. Proponowane regulacje znacznie zaostrzają dotychczas obowiązujące. Większość licencji kasyn działających w Makau wygasa w połowie 2022 roku.

Projektowane prawo zmniejsza ilość wydawanych licencji, pozwoleń na gry, skraca okres ich ważności. Zaostrza warunki i przepisy dotyczące weryfikacji firm prowadzących kasyna, wzmacnia nadzór nad nimi. W zarządach spółek administrujących największymi kasynami mają się znaleźć przedstawiciele lokalnego rządu, by zapewnić większą transparentność działania tych kasyn.

W świetle proponowanych przepisów zostanie zaostrzona odpowiedzialność karna, a także wzrośnie surowość (wielkość) kar administracyjnych. Kasyna mają zostać zmotywowane do działania zgodnego z literą prawa.

Tajwan
Polska nie chce podziękowań

W dniach od 20 do 30 października br. w podróż do Europy udaje się 65 osobowa delegacja tajwańskiego biznesu. Według informacji lokalnych władz podróż ta ma być “podziękowaniem dla trzech państw za dostarczanie szczepionek na Tajwan, ma zarazem służyć dalszemu wzmocnieniu współpracy gospodarczej, handlowej i inwestycyjnej z tymi państwami”. A te państwa to Czechy, Słowacja i Litwa.

Tajwańczycy nie odwiedzą Polski, która na początku września podarowała Tajwanowi 400 tys. szczepionek AstraZeneca w ramach międzynarodowej solidarności w walce z COVID-19.

Tuż potem polski minister spraw zagranicznych podczas wizyty na Litwie oświadczył, iż Polska uznaje jedne Chiny i uważa Tajwan za część Chińskiej Republiki Ludowej, prowincję ChRL. Przedstawicielstwo Tajwanu w Polsce ma charakter biura handlowego, nie jest placówką dyplomatyczną. Dlaczego zatem polski rząd nie wyraził zgody na wizytę delegacji z Tajwanu? Można współpracować zarówno z Chinami, jak i z Tajwanem. W dyplomacji potrzeba jednak trochę więcej wyrafinowania, subtelności.


Chiny i Świat (中国和世界). Dyplomacja i Biznes (外交和商业)
Chiny w CPATPP?

Minister Wang Wen Tao 王文涛, szef Ministerstwa Handlu ( 商务部) w imieniu rządu ChRL złożył 16.09. br. oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia Chin do CPATPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) Kompleksowego i Postępowego Parozumienia na Rzecz Partnerstwa Transpacyficznego, znanego również jako TPP11 lub TPP-11. CPATPP to umowa handlowa między Australią, Brunei, Kanadą, Chile, Japonią, Malezją, Meksykiem, Nową Zelandią, Peru, Singapurem i Wietnamem. Ewoluowało ono z projektu Partnerstwa Transpacyficznego (TPP), które nigdy nie weszło w życie z powodu wycofania się zeń Stanów Zjednoczonych.

Aby Chiny stały się członkiem tego porozumienia, wniosek złożony przez Wang Wen Tao musi być zaaprobowany przez wszystkie państwa członkowskie.

Chiny w listopadzie 2020 roku doprowadziły po latach negocjacji do utworzenia największego na świecie porozumienia handlowego znanego jako RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership – Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze), którego członkami oprócz Chin zostały Kambodża,

 » Read More

Powered by the Echo RSS Plugin by CodeRevolution.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *